Cenník

V našej ambulancii sa realizujú vyšetrenia ohľadom psychickej spôsobilosti vodičov/ odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí vodičského oprávnenia/ rehabilitačný program pre vodičov.

V našej ambulancii prijímame nových pacientov. Zavolajte nám a objednajte sa na telefónnom číslo 0914/178 188.