Naša ambulancia

Od roku 2011 funguje v Lučenci neštátne zdravotnícke zariadenie Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie s názvom PSYCH LC, s.r.o. so sídlom na Rádayho 16. Jej hlavným zameraním je psychologické poradenstvo pre deti a dospelých, psychoterapia a dopravná psychológia.

V Ambulancii klinickej a dopravnej psychológie pracujú odborníci-psychológovia, ktorí majú niekoľkoročnú prax a neustále sa vzdelávajú v rôznych oblastiach aby mohli poskytovať čo najkvalitnejšiu psychologickú intervenciu.

Psychológovia:
PhDr. et Mgr. Karolína Bednárová - klinický psychológ, certifikovaný psychoterapeut, odborný garant
PhDr. Anna Lehotská- klinický psychológ, certifikovaný psychoterapeut, dopravný psychológ