Služby

Psychoterapia

V našej ambulancii sa poskytuje:
• bazálna terapia
• relaxácie

• terapia KBT
Dopravná psychológia

V našej ambulancii je možné absolvovať tiež psychologické vyšetrenia vodičov/odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí vodičského oprávnenia/rehabilitačný program pre vodičov.


Dopravný psychológ: PhDr.Anna Lehotská


Psychologické vyšetrenia

Psychologické vyšetrenia realizujeme po dohodnutom telefonickom/osobnom dohovore.
Na prvé psychologické vyšetrenie je potrebné doniesť:
1.preukaz poistenca
2.zdravotnú dokumentáciu
3.odporučenie/výmenný lístok od všeobecného lekára pre   
   dospelých/ všeobecného lekára pre deti a dorast.

Je možné sa objednať aj bez odporučenia/výmenného lístka od lekára, kde psychologické vyšetrenie nebude hradené zdravotnou poisťovňou ale bude uskutočnené výlučne na priamu platbu (túto skutočnosť je nutné oznámiť pri objednaní sa na daný termín).

Zbrojný preukaz

Na psychologické vyšetrenie pre držiteľov/nových žiadateľov o zbrojný preukaz je nutné sa vopred objednať.
Vyšetrenia nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, platbu si každý držiteľ/nový uchádzač hradí sám (priama platba v hotovosti).
Cena za vyšetrenie je stanovená na 80,- €
Na vyšetrenie je so sebou potrebné priniesť:
■ zdravotnú dokumentáciu
■ občiansky preukaz
■ okuliare (ak je to potrebné)