Dopravná psychológia

02.03.2022

V našej ambulancii sa realizujú vyšetrenia ohľadom psychickej spôsobilosti vodičov/ odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí vodičského oprávnenia/ rehabilitačný program pre vodičov.